fbpx

Mit valg af stof til mikrodosering

Artiklen her er en del af en serie

Denne artikel indeholder personlige observationer, anekdotisk evidens og subjektive refleksioner. 
Indholdet skal ses som rent informativt til studie- eller uddannelsesmæssigbrug, og det er på ingen måde en opfordring til at bryde gældende lovgivning, eller til at eksperimentere med ulovlige substanser.

Disclaimer

Video længere nede i artiklen

Ud over en masse overvejelser omkring sociale og praktiske implikationer ved at mikrodosere, var der én vigtig overvejelse som jeg på ingen måde kunne komme uden om, hvis jeg skulle i gang med at mikrodosere. Nemlig spørgsmålet om hvilket stof jeg skulle mikrodosere. Og i videre udstrækning; hvordan jeg så rent faktisk skulle få fat i stoffet; hvilke konsekvenser det måtte have – og eventuelle forholdsregler jeg skulle gøre mig.

Valg af stof til mikrodosering

Jeg havde ret hurtigt fået mig snævret ind på at der var to muligheder – eller rettere: to stoffer som blev fremhævet som de mest almindelige til brug for mikrodosering. Nemlig LSD og Psilocybin fra svampe. Af de to fandt jeg Psilocybin værende det mest attraktive at anvende af flere forskellige årsager.

Læs også

Fremskafning af stoffet

For det første ville jeg med valget af Psilocybin kunne fremskaffe stoffet på mest samvittighedsfulde måde. Psilocybin svampe kan nemlig selv dyrkes med et lovligt indkøbt svampe-grow-kit. Jeg har ikke lyst til at støtte organiseret kriminalitet – og når jeg videre skulle være offentlig omkring mit projekt – var det vigtigt for mig at gøre det så ansvarsbevidst som muligt. Videre ville jeg med dyrkning af Psilocybin svampe også være 100% sikker på hvad det var jeg stod med, og videre puttede i min krop. Den sikkerhed var jeg ikke sikker på jeg kunne få indkøb af stoffer fra det sorte marked.

Læs også

En lovlig tilgang?

Vigtig note: Dette er min lægmand fortolkning af gældende lovgivning:

Ved min gennemlæsning af den danske lovgivning, sammenholdt med retsteknisk undersøgelser, kunne jeg udlede at mycelia – den organisme som svampene vokser ud af – ikke er ulovlig. Den ikke indeholder nemlig ikke psilocybin før svampene begynder at vokse. Det vil sige at jeg i min model af verden, med god samvittighed ville kunne købe et svampe-grow-kit  – som kun indeholder mycelia – uden at kompromittere mig selv under forsendelsen. Først når jeg valgte at sætte myceliet i “frugt-betingelser” og det begynder at sætte svampe, ville jeg reelt set bryde loven.

It was determined that the mycelium knot stage of the mushroom was the earliest stage at which the psychoactive drugs could be detected.

Gross, ST. Detecting psychoactive drugs in the de- velopmental stages of mushrooms. J Forensic Sci 2000;45(3): 527–537.

Jeg kunne videre se i lovgivningen at selvom LSD og Psilocybin har mange fællestræk i virkning – og bliver brugt og omtalt som nær det samme i forhold til mikrodosering.  Så er der forskel på LSD og Psilocybin i forhold til lovgivningen i Danmark. Der er en række forskellige lister med opførte stoffer der er under lovgivningen. LSD er på liste A og Psilocybin og Psilocybin Svampe er på liste B

Liste A omfatter stoffer, der ikke må forefindes her i landet (jf. lovens § 1 og § 2a, jf. § 1).Liste B, D og E omfatter stoffer, der kun må benyttes til medicinsk og videnskabelig brug (jf. lovens § 2 og § 2a, jf. § 2).

Bekendtgørelse om euforiserende stoffer April 2020

Ifølge loven må LSD ikke forefindes i landet – under nogen omstændigheder. Hvor Psilocybin må forefindes i landet hvis det er i forbindelse med medicinsk behandling eller i videnskabelig øjemed. Omend jeg hverken er mediciner eller konstitueret videnskabsmand, så havde denne forskel en stor vægtning i mit valg.

Et selvvidenskabeligt-eksperiment

Mit liv er mit er mit eget eksperiment – min erfaring er min videnskab. Og det jeg gør, som kan få mig til at føle mig bedre og vel – er min medicin. Så omend det her ikke var et godkendt videnskabeligt eksperiment – så følte jeg alligevel at det at bruge psilocybin metodisk og kontrolleret med et selv-videnskabelig formål – faldt inden for kategorien i min selvjustits. 

Men selvom jeg følte jeg kunne retfærdiggøre mit projekt, så var der stadig den overvejelse at jeg havde tænkt mig at dokumentere min process og mit projekt. Og dermed også dokumentere et videnskabeligt eksperiment med psilocybin, som potentielt set kunne være i strid med kravene til videnskabelige eksperimenter – og dermed være i strid med loven.

Artiklen fortsætter længere nede

Get Dosed

Tilmeld dig The Dose

Juridiske overvejelser

Så jeg tog en snak med min advokat, ommkring hvordan jeg skulle forholde mig til dimensionen med at dokumentere min proces. Vi talte en del om stoffer og retspleje og jeg fik en masse god viden med derfra. For det første; at hvis jeg valgte at dokumentere mit eksperiment og min fremskaffelse af Psilocybin svamp, så var det vigtigt at jeg producerede mindst muligt nødvendigt for mit eksperiment. For det andet snakkede vi også om at det var vigtigt at jeg dokumenterede at jeg skilte mig af med eventuelt overskud. Og slutteligt talte vi om at forældelsesfristen for et eventuelt lovbrud af denne karakter, ville forældes efter 2 år.

The Waiting Game

Og når du læser det her, så er der faktisk gået mere end 2 år. For jeg valgte at vente til jeg var sikker på at eventuelle lovbrud ville være forældet.

Se min video

Mit valg af stof til microdosing

Jeg har efterhånden fået svar på mange af mine spørgsmål. Og givet plads til mine overvejelser i forhold til det at microdose. Men ét væsentligt spørgsmål er endnu ubesvaret. Nemlig: "Hvilket stof skal jeg vælge til microdosing?".Se mine overvejelser og valg i forhold til fremskaffelse af stof. Husk du kan læse mere om det at microdse på microdoser.dkOg du kan blive en del af Microdoser Fællesskabet hvor du kan stille spørgmål og komme med kommentarer.Denne video er 3. i serien fra mit eksperiment.Se de forrige afsnit her:https://microdoser.dk/eksperimentet/#microdosing #valgafstof #lovgivning #selvjustits #eksperiment #personligudvikling #microdoser #neuroplasticity

Slået op af Microdoser i Søndag den 19. april 2020

Videre herfra

Med denne sidste del på plads, følte jeg mig klar til at gå videre med mit projekt. Hvilket betød at konkret at gå i gang med at fremskaffe mig et svampe-grow-kit. Hvordan det gik kan du læse mere om her

Artiklen her er en del af en serie

Følg microdoser

Følg diskussionen og få besked om nyt indhold og artikler, dér hvor det passer dig

Har du et spørgsmål?

Stil dit spørgsmål direkte til microdoser, via Facebook Messenger

Scroll til toppen